pəjmürdə

pəjmürdə
f. 1) bürüşmüş, bürüşük, əzgin; 2) solğun, solmuş; 3) əsgi-üsgü, cırım-cındır

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pəjmürdə — sif. <fars.> Üzünün rəngi qaçmış, solğun, pərişan, halı pozğun. Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun?! H. C.. Otaqdan qarasifət, dolaşıq saçlı, pəjmürdə bir qadın çıxıb balkonda durdu. Ç.. Məşədi İbad pərişan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pəjmürdəlik — is. Pəjmürdə adamın görkəmi; solğunluq, pərişanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pəjmürdəgi — f. yg bürüşüklük, əzginlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sarsıntılı — sif. 1. Silkələnən, yırğalanan, laxlayan, sarsıntıdan zədələnmiş; davamsız, etibarsız. Sarsıntılı divar. Sarsıntılı pilləkən. – Otaqdan qarasifət, dolaşıq saçlı, pəjmürdə bir qadın çıxıb, sarsıntılı balkonda durdu. Ç.. 2. məc. Qüssəli, kədərli,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Звонкий постальвеолярный спирант — Звук ʒ ( ) Номер по МФА 135 Обозначение в HTML #65 …   Википедия

  • süfliyyət — ə. 1) aşağıda olma; 2) alçaqlıq; 3) m. pəjmürdə, pərişan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • büzüşmək — f. 1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O.. 2. Ütüsü və hamarlığı pozulub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məcnun — sif. və is. <ər.> 1. Dəli, divanə. Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun. H. C.. Məcnun etmək – dəli etmək, divanə etmək. Məcnun olmaq – dəli olmaq, divanə olmaq. Məcnun olacaqsan bu təbiətlə nəhayət. H. C.. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikbığ(lı) — sif. Nazik bığ qoymuş, nazik bığı olan. Nazikbığlı kişi. – Əli ortaboylu, nazikbığlı, pəjmürdə tüklü bir student idi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saç-saqqal — is. Başda, üzdə olan tüklər. Saç saqqalını vurdurmaq. – <Hüseyn:> Mən sizi 6 7 ay əvvəl bir kişi ilə bərabər gəzən görərdim. Onun yıpranmış vücudu, bozarmış saç saqqalı yaşının əllidən artıqlığını bildirirdi. S. H.. Saç saqqalında bir dənə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”